Overgewicht & ondergewicht

Overgewicht
In mijn praktijk wil ik me beperken tot het behandelen van gezonde mensen met overgewicht. In theorie spreek je van overgewicht als je een BMI (Body Mass Index) van 25 of hoger hebt. Om te berekenen wat je BMI is, kun je de volgende formule gebruiken:

gewicht/ lengte * lengte

Overgewicht ontstaat door o.a.
•    te hoge energie-inname met je voeding
•    door veel verkeerde vetten en suikers te eten
•    door daarbij niet of weinig te bewegen

Er is sprake van overgewicht bij een BMI van hoger dan 25. Vanaf een BMI van 30 of meer wordt gesproken over ernstig overgewicht of zelfs morbide obesitas. In dat geval is het voor je gezondheid van belang om af te vallen.

Overgewicht leidt tot verschillende gezondheidsklachten, o.a.:
-    Diabetes mellitus type 2
-    Hoge bloeddruk
-    Verhoogde kans op hart- en vaatziekten
-    Verhoogd cholesterolgehalte

Mensen met ernstige eetstoornissen, zoals bijvoorbeeld boulimia nervosa, vallen buiten mijn aandachtsgebied. In dat geval verwijs ik je door naar de huisarts of diëtist. Kinderen met overgewicht kan ik wel behandelen (vanaf medio 2012).

Een gewichtsverlies van 10% is al belangrijk voor de gezondheid. Als je minimaal 10% van je gewicht kwijt raakt, voel je je fitter, verbetert je conditie en verminderen de kansen op het hebben van een hoge bloeddruk, het krijgen van hart- en vaatziekten en een te hoog cholesterolgehalte. Alle reden dus om wat te doen aan je overgewicht.

Ondergewicht
Indien er sprake is van een BMI van lager dan 18, is er sprake van ondergewicht. Dit zijn vaak mensen met een eetstoornis met achterliggende oorzaken. Mensen met ondergewicht vallen buiten mijn aandachtsgebied. Daarvoor verwijs ik je door naar de huisarts of diëtist.

Comments are closed.